Stt Tên doanh nghiệp T E O R I Tổng điểm Hệ số đồng bộ Trình độ
1 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Hoàng Long Vina 23 19 12 12 8 74 0.73 Trung bình tiên tiến
2 Công Ty Cổ Phần Khai Thác Và Chế Biến Khoáng Sản Vĩ Đạt 14 14 9 10 4 51 0.49 Trung bình