Stt Tên doanh nghiệp T E O R I Tổng điểm Hệ số đồng bộ Trình độ
1 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Hoàng Long Vina 23 19 12 12 8 74 0.73 Trung bình tiên tiến
2 Nhà Máy Chế Biến Gỗ Xuất Khẩu Bảo Châu 20 12 12 5 2 51 0.45 Trung bình
3 Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sông Ba Hạ 14 15 11 8 6 54 0.53 Trung bình
4 Công Ty Cổ Phần Khai Thác Và Chế Biến Khoáng Sản Vĩ Đạt 14 14 9 10 4 51 0.49 Trung bình
5 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tôn Hoa Sen 11 12 8 6 3 40 0.38 Trung bình