Stt Khu công nghiệp T E O R I Tổng điểm Hệ số đồng bộ
1 KCN An Phú 20 12 12 5 2 51 0.45
2 KCN Hòa Hiệp 23 19 12 12 8 74 0.73